Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
06-03-2020 Sporządzanie i przekazanie sprawozdań w zakresie budżetów j.s.t Rb-Z i Rb-N za IV kw oraz Rb-UZ i Rb-UN za rok regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów MF - plik bazy danych; GUS - dokument oraz plik bazy danych
10-03-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-03-2020 Przekazanie Wieloletnich Prognoz Finansowych JST wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych otrzymanych do dnia 1 lutego roku budżetowego WPF regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
11-03-2020 Sporządzanie i przekazanie sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z i Rb-N za IV kw. oraz Rb-UZ i Rb-UN za rok regionalne izby obrachunkowe Główny Urząd Statystyczny dokument oraz forma elektroniczna
21-03-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
31-03-2020 Przekazanie sprawozdań finansowych sprawozdania finansowe kierownicy jednostek jednostki nadrzędne lub zarządy j.s.t. dokument
31-03-2020 Podjęcie uchwały o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego rady gminy regionalne izby obrachunkowe dokument
31-03-2020 Przekazanie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania roczne z wykonania budżetu jst zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t., regionalne izby obrachunkowe dokument