Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-06-2020 Przekazanie bilansu skonsolidowanego bilans skonsolidowany zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe wyłącznie dokument elektroniczny
30-06-2020 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego j.s.t. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu sprawozdania finansowe jst, sprawozdania z wykonania budżetów organy stanowiące j.s.t. dokument
30-06-2020 Dokonanie wydatków niewygasających wydatki niewygasające
30-06-2020 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu uchwała w sprawie absolutorium organy stanowiące j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument
30-06-2020 Przekazanie ostatecznych korekt danych w sprawozdaniach kwartalnych (za IV kwartały) Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
30-06-2020 Zwiększanie środków funduszu sołeckiego wraz z ustaleniem zasad ich zwiększania na poszczególne sołectwa fundusz sołecki Rada gminy regionalne izby obrachunkowe dokument