Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
28-02-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie j.s.t. Rb-NDS regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
28-02-2021 Przekazanie sprawozdań rocznych z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
28-02-2021 Przekazanie sprawozdań za IV kwartały z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
28-02-2021 Przekazanie za IV kwartały sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
28-02-2021 Przekazania sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych (według stanu na koniec roku kalendarzowego) sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców organy właściwe do poboru należności regionalne izby obrachunkowe forma elektroniczna