Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
22-07-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego Rb-NDS zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny