Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
14-07-2019 Przekazania bilansu skonsolidowanego bilans skonsolidowany regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny