Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
12-09-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazania bilansu skonsolidowanego bilans skonsolidowany regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny