Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-06-2020 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu uchwała w sprawie absolutorium organy stanowiące j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument