Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-06-2024 Przekazanie bilansu skonsolidowanego bilans skonsolidowany zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny