Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-06-2020
COVID-19
(COVID-19) Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. informacje o wykonaniu budżetu zarządy j.s.t. BIP forma elektroniczna

Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t., zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Kalendarium