Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-04-2024 Sporządzenie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych j.s.t. Rb-Z, Rb-N regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny dokument elektroniczny