Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
10-05-2024 Przekazanie informacji o przewidywanej w roku budżetowym wysokości ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości informacje o przewidywanym ubytku dochodów gminy Minister ds. finansów publicznych dokument

Przekazanie informacji o przewidywanej w roku budżetowym wysokości ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości (dotyczy gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej)

Kalendarium