Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
05-05-2020 Przekazanie wieloletnich prognoz finansowych j.s.t. wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych otrzymanych do ostatniego dnia minionego kwart. roku budżet. WPF regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny