Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-04-2024 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny