Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
21-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny