Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
31-05-2024 Przekazanie sprawozdań finansowych j.s.t. sprawozdania finansowe j.s.t. zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t. dokument

Przekazanie przez zarząd sprawozdania finansowego j.s.t. organowi stanowiącemu (art. 270 ust.1 ustawy o finansach publicznych)

Kalendarium