Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-04-2019 Przekazanie sprawozdań finansowych j.s.t. sprawozdania finansowe zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument

Przekazanie sprawozdań finansowych j.s.t. (paragraf 20. ust.1 rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości)

Kalendarium