Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-04-2024 Przekazanie łącznych sprawozdań finansowych łączne sprawozdania finansowe kierownicy jednostek nadrzędnych Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny (z wykorzystaniem ISOBP)