Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
28-04-2024 Sporządzenie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N zarządy nadzorujących j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny (BeSTi@)