Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-04-2024 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny