Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
21-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie j.s.t. Rb-NDS regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny