Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-04-2024 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych j.s.t. Rb-27S, Rb-28S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny