Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
21-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych j.s.t. Rb-27S, Rb-28S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny