Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
13-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazanie kwart. sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny