Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
13-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny