Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
13-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny