Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
22-04-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny