Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
22-04-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie j.s.t. Rb-NDS zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny