Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
22-04-2021 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych j.s.t. Rb-27S, Rb-28S zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny