Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
12-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.