Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-04-2024 Przekazanie sprawozdań finansowych j.s.t. sprawozdania finansowe j.s.t. zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny

Przekazanie sprawozdań finansowych j.s.t. (paragraf 34. ust.4, pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planu kont...)

Kalendarium