Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
14-04-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań (za I, II, III kwartały) o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej o Rb-50 zarządy j.s.t. dysponenci przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny