Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
05-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazywanie kwartalnych sprawozdań (za I kwartał) o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej Rb-50 zarządy j.s.t. dysponenci przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny