Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
01-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS jednostki budżetowe realizujące wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.