Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
10-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Sporządzanie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie budżetów j.s.t. Rb-Z, Rb-N jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy j.s.t. dokument oraz forma elektroniczna