Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
10-04-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów Rb-34S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.

Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Kalendarium