Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
10-04-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.

Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Kalendarium