Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
10-04-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach Rb-50 jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.

Przekazywanie kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami

Kalendarium