Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
01-05-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazywanie kwartalnych sprawozdań (za I kwartał) o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej Rb-50 jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.

Przekazywanie kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami

Kalendarium