Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-03-2019 Przekazanie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania roczne z wykonania budżetu jst zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t., regionalne izby obrachunkowe dokument