Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
31-03-2020 Przekazanie sprawozdań finansowych sprawozdania finansowe kierownicy jednostek jednostki nadrzędne lub zarządy j.s.t. dokument