Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
21-03-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.

Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu)

Kalendarium