Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
10-03-2020 Przekazanie Wieloletnich Prognoz Finansowych JST wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych otrzymanych do dnia 1 lutego roku budżetowego WPF regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny