Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
06-03-2020 Sporządzanie i przekazanie sprawozdań w zakresie budżetów j.s.t Rb-Z i Rb-N za IV kw oraz Rb-UZ i Rb-UN za rok regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów MF - plik bazy danych; GUS - dokument oraz plik bazy danych