Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
28-02-2020 Przekazanie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostki, dla których organem założycielskim jest j.s.t. zarządy j.s.t. dokument