Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
25-02-2021 Sporządzenie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z i Rb-N za IV kwartał oraz Rb-UZ za rok zarządy nadzorujących jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny