Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
23-02-2021 Sporządzenie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych j.s.t. Rb-Z i Rb-N za IV kwartał oraz Rb-UZ za rok zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny