Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
20-02-2019 Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie j.s.t. Rb-NDS zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny