Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
20-02-2020 Przekazanie rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budzetowych oraz o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytolialnego Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny