Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
29-02-2020 Przekazanie za IV kwartały sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny