Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
29-02-2020 Przekazanie sprawozdań za IV kwartały z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny