Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
29-02-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie j.s.t. Rb-NDS regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny