Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
29-02-2020 Przekazanie rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. Rb-27S, Rb-28S, RB-ST regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny