Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
01-02-2020 Przekazanie sprawozdań za IV kwartały z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S samorządowe zakłady budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.