Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
11-11-2021 Sporządzenie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N regionalne izby obrachunkowe Główny Urząd Statystyczny dokument elektroniczny