Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
28-10-2020 Sporządzania i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N zarządy nadzorujących jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe dok. wraz z formą elektroniczną lub podpisany dok. elektroniczny