Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
22-10-2019 Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego Rb-NDS zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny