Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
14-10-2019 Sporządzanie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zoz, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw zarządy j.s.t. dokument oraz forma elektroniczna